Gọi + (84-24) 3826 2989

Chào mừng Quý khách!

Từ điển Nga-Việt mới - 50 nghìn từ

Tác giả: К. М. Аликанов, И. А. Мальханова
“Từ điển Nga-Việt mới” bao gồm trên 50.000 từ văn học hiện đại, ngôn ngữ hội thoại cũng như quán từ thông dụng. Mỗi mục từ đều có những giải thích ngữ pháp cơ bản, một số lượng lớn các ví dụ, các tập hợp từ, được minh họa bằng các thành ngữ, tục ngữ, tổ từ, các trường hợp khó dịch. Nhìn chung, việc dịch nghĩa mỗi từ được thực hiện bằng cả loạt các từ đồng nghĩa tuyệt đối hoặc đồng nghĩa một phần, cho phép người sử dụng từ điển lựa chọn phong cách dịch phù hợp với ngữ cảnh. Tên gọi các loại thực vật, động vật, các chòm sao còn được đưa vào cùng tên khoa học quốc tế của chúng bằng tiếng La-tinh.
Từ Điển sẽ hữu ích cho các sinh viên, giáo viên và các chuyên gia người Nga nghiên cứu tiếng Việt, cũng như những người Nga tự học tiếng Việt và người Việt Nam nghiên cứu tiếng Nga.
Đăng nhập để ghi nhận khi sản phẩm này có trong kho hàng

Hiện trạng: Gọi đặt hàng

0,00 ₫
Thế giới

Giới thiệu

Chi tiết

Kể từ khi bộ “Từ điển Nga-Việt” (gồm hai tập) của Alikanov K.M., Ivanov V.V. và Malkhanova I.A. ra mắt độc giả lần đầu năm 1977 đến nay đã gần 30 năm. Đó là bộ từ điển Nga-Việt lớn nhất trong thế kỷ 20, được người dùng đánh giá cao và được nhà xuất bản «Русский язык» ấn hành ba lần vào những năm 1977, 1979 và 1987 với tổng số lượng trên 120 nghìn ấn bản. Về sau, ở Việt Nam, một vài nhà xuất bản cũng đã in lại nhiều lần — dưới dạng sách hay đĩa.
Tuy nhiên, trong gần ba thập niên qua, ở hai nước Nga và Việt Nam đã diễn ra biết bao biến đổi lớn lao về mọi mặt, còn trên thế giới cũng đã xảy ra nhiều sự kiện mới mẻ chưa từng thấy, trong mọi lĩnh vực, chính trị, kinh tế, xã hội và nhất là khoa học, kỹ thuật. Do đó, ngôn ngữ của hai nước cũng đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Kho từ vựng Nga và Việt Nam phong phú hơn lên rất nhiều trong thời kỳ toàn cầu hoá và phát triển mạnh kinh tế thị trường cũng như mạng lưới Internet. Tình hình đó cấp thiết đòi hỏi phải có một bộ Từ điển Nga-Việt mới, hiện đại phù hợp với nhu cầu của thời đại mới.
Chính vì thế, hai tác giả chúng tôi — K.M. Alikanov và I.A. Malkhanova - quyết định biên soạn bộ “Từ điển Nga-Việt mới” với khối lượng lớn hơn nhiều so với các từ điển đã ra trước đây, và hy vọng rằng công trình cùng làm trên mười năm này sẽ đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập tiếng Nga cũng như tiếng Việt của các bạn dùng từ điển trong thời đại mới, thời đại đầu thế kỷ 21. Từ điển này dành cho các cán bộ chuyên môn Nga và Việt Nam, cho sinh viên, giảng viên, cán bộ khoa học và thực hành, người dịch, và nói chung, cho những ai muốn nghiên cứu, học tập tiếng Nga, cũng như tiếng Việt.
Trong từ điển này, chúng tôi cố gắng phản ánh nhiều từ ngữ hoặc cụm từ mới xuất hiện sau khi ở nước Nga đã diễn ra những biến đổi rất căn bản trong các hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội hồi thập niên 90 thế kỷ 20 và những năm đầu thế kỷ 21, cố gắng phản ánh kho từ vựng mới của tiếng Nga. Về tiếng Nga, trong từ điển này, ngoài ngôn ngữ văn học hiện đại thông dụng, chúng tôi đưa thêm nhiều thuật ngữ cần thiết của các ngành khoa học, kỹ thuật (nhất là những ngành mới phát triển trong ba thập niên gần đây, như điện tử học, tin học...), của các ngành kinh tế học, chính trị học, xã hội học, y học, nghệ thuật, thể thao, tôn giáo, v.v.... Còn về tiếng Việt, chúng tôi cố gắng phản ánh những thay đổi mới mẻ trong tiếng Việt, những từ mới xuất hiện và những cách viết mới của tiếng Việt thường thấy trên sách báo Việt Nam ngày nay. Để có được sự thống nhất trong chính tả của tiếng Việt, chúng tôi dựa theo “Từ điển Tiếng Việt, do Hoàng Phê chủ biên. Viện Ngôn ngữ học Việt Nam, 2000”. Cũng vì thế, chúng tôi không viết những từ như “đi giầy”, “giầu có”, “dậy học”, “thày giáo”, “bóng bảy”, “thứ bẩy”, “xử dụng”, “xám hối”, “dèm cửa”, v.v... mà viết “đi giày”, “giàu có”, “dạy học”, “thầy giáo”, “bóng bẩy”, “thứ bảy”, “sử dụng”, “sám hối”, “rèm cửa”...
Về cách phiên những từ ngữ nước ngoài, thì chúng tôi xuất phát từ nhận định rằng trình độ học vấn chung của giới trẻ Việt Nam đã nâng cao hơn trước, để phù hợp với xu hướng hội nhập của Việt Nam vào nền văn minh toàn cầu hoá, nên các từ ngữ, nhất là thuật ngữ khoa học, kỹ thuật, cũng như các địa danh, chúng tôi cố dùng cách phiên âm gần với hoặc giống với thuật ngữ quốc tế. Chúng tôi coi đây là một hướng tiến bộ phù hợp với thời đại toàn cầu hoá trong thế kỷ 21. Tuy nhiên, để tránh sự bỡ ngỡ cho các bạn đã quen dùng lối phiên âm cũ thì trong từ điển chúng tôi cũng để cả cách phiên cũ, đặt sau cách phiên mới. Vả lại, những thuật ngữ cũ vẫn còn thường gặp trên sách báo thế kỷ trước.
Bộ “Từ điển Nga-Việt mới” này có trên 50 nghìn từ trong ngôn ngữ văn học Nga hiện đại thuộc các lĩnh vực khác nhau, cũng như một số khẩu ngữ, từ thông tục và đôi khi cả những tiếng lóng thông dụng. Nghĩa của mỗi từ được phân tích và giải thích chi tiết, kèm theo nhiều ví dụ, nhiều cụm từ, nhiều thành ngữ Nga để minh hoạ. Các tác giả cân nhắc, chọn lọc kỹ lưỡng các từ và cụm từ Việt để dịch chính xác các từ Nga. Để giúp người dùng từ điển nghiên cứu, học tập tiếng Nga và tiếng Việt được thuận lợi, mỗi từ Nga, cụm từ Nga, nhất là những thành ngữ, tục ngữ Nga khó hiểu đều có đưa ra những cách dịch khác nhau bằng tiếng Việt. Có thể nói, mỗi từ Nga thường kèm theo một loạt từ đồng nghĩa hoặc gần như đồng nghĩa — có khi mang sắc thái tu từ khác nhau — để người dùng dễ chọn được cách dịch tối ưu thích hợp với văn cảnh nhất định. Các từ về động vật, thực vật, chòm sao... đều có ghi thêm thuật ngữ Latin để tiện xác định về mặt khoa học.
Khi biên soạn từ điển này, chúng tôi đã sử dụng một số lượng lớn các từ điển đủ loại, các sách báo trong và ngoài nước, kể cả báo điện tử. Nhưng đặc biệt chúng tôi tham khảo những bộ từ điển chính sau đây:
1. «Большой толковый словарь русского языка», главный редактор доктор филологических наук С.А. Кузнецов. Российская академия наук. Институт лингвистических исследований. Изд-во «НОРИНТ». Санкт-Петербург, 2003.
2. С.И. Ожегов. «Словарь русского языка», под общей редакцией проф. Л.И.Скворцова, 24-е издание, исправленное. Изд-во «ОНИКС 21 век», «Мир и Образование». Москва, 2003.
3. «Словарь русского языка» в четырёх томах. Российская академия наук. Институт лингвистических исследований. Изд-во «Русский язык», Полиграфресурсы. Москва, 1999.
4. «Новый энциклопедический словарь». Большая российская энциклопедия. Научное изд-во «Большая российская энциклопедия». Изд-во «Рипол Классик». Москва, 2000.
5. «Большой словарь иностранных слов», сост. Ф.Ю. Москвин. Изд-во «Центрполиграф». Москва, 2003.
6. «Русско-вьетнамский словарь» в двух томах. “Tõ ®iÓn Nga-ViÖt” gåm hai tËp. Авторы: К.М. Аликанов, В.В. Иванов, И.А. Мальханова. Третье издание. Изд-во «Русский язык». Москва, 1987.
7. “Từ Điển Tiếng Việt”, do Hoàng Phê chủ biên. Viện Ngôn ngữ học. In lần thứ bảy, có sửa chữa và bổ sung. NXB Đà Nẵng, Trung tâm Từ điển học. Hà Nội-Đà Nẵng, 2000.
Các tác giả xin cảm ơn các con, các cháu và bạn bè đã gửi cho nhiều tài liệu quý về ngôn ngữ, cũng như động viên khuyến khích trong công việc. Đặc biệt xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Học, cán bộ Uỷ ban khoa học kỹ thuật nhà nước Việt Nam, đã giúp làm một phần về kỹ thuật computer.
Khi làm từ điển này, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn do công việc phức tạp kéo dài trong nhiều năm, mà từ ngữ lại thường thay đổi. Dù chúng tôi đã rất cố gắng, nhưng chắc chắn từ điển vẫn còn nhiều thiếu sót. Chúng tôi mong các bạn dùng từ điển sẽ nhận xét, góp ý kiến để trong lần xuất bản sau, từ điển này được hoàn hảo hơn.


Konstantin Alikanov
Inna Malkhanova

Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung

Tác giả К. М. Аликанов, И. А. Мальханова
Dịch giả Không
Ngôn ngữ Việt, Nga
Nhà xuất bản Thế giới
Liên kết xuất bản-phát hành Xunhasaba
ISBN/ISSN Không
Trọng lượng 500.0000
Xuất xứ Xuất bản phẩm trong nước
Kích thước 205x295mm
Số trang Không
Năm phát hành 2011
Khuôn dạng Bìa cứng
Phòng kinh doanh Cửa hàng Thế giới sách ngoại văn

Các nhận xét

Các bình luận (1)

Vĩnh biệt nhà biên soạnTừ điển Nga - ViệtNgười viết Người Việt Nam
Giá
Chất lượng
Tổng thể
Giá
Tổng thể
Chất lượng
Vĩnh biệt nhà biên soạn Từ Điển Nga Việt
"Chùa Viên Giác"

Chúng tôi sang Liên Xô vào đầu những năm 70 của thế kỷ trước. Để học tiếng Nga, ngoài mấy tập giáo trình in roneo có thêm phần từ vựng ở Hà Nội ra, chúng tôi hầu như không hề có một tập sách tra cứu nào. Quyển Từ điển Nga – Việt của soạn giả Nguyễn Năng An lúc đó không phải ai cũng có, mặc dù số lượng từ chưa nhiều, chưa đủ đáp ứng được các yêu cầu cao mà nhà trường đòi hỏi.
Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều, rất vất vả để tiếp thu được bài giảng trên giảng đường và tự nghiên cứu, học hỏi các Thầy, Cô và bè bạn người Nga ở nhà mới có thể tra cứu được những tác phẩm tham khảo.
Sau năm năm, chúng tôi tốt nghiệp về nước, và may mắn thay, năm 1978, chúng tôi có trong tay quyển Từ điển Nga Việt hai tập của ba tác giả Alikanov, Inna Mankhanova và Ivanov. Đối với những giáo viên tiếng Nga như chúng tôi ở Trường Đại học, đây là một món quà vô giá. Chúng tôi rất dễ dàng tìm ra từ mới để soạn bài và giảng dạy. Những sinh viên của chúng tôi trong năm học dự bị, dù ai hoàn cảnh khó khăn đến đâu cũng cố mua được hai tập từ điển Nga – Việt, như là một loại sách công cụ gối đầu giường không thể nào thiếu được.
Hai tập từ điển này liên tục được Nhà Xuất bản Tiếng Nga tái bản mới đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của tầng lớp trí thức Việt Nam, những người học tiếng Nga tại các Trường Đại học và cho hàng trăm ngàn lao động Việt Nam sang Nga làm việc. Sách được bày bán ở tất cả các Hiệu sách Ngoại văn Hà Nội và các Hiệu sách Nhân dân trên cả nước.
Khi sinh viên từ Việt Nam sang Nga du học, ngoài hành trang đơn sơ gồm mấy vật dụng được Bộ Đại học chu cấp, bất cứ ai cũng cho vào va ly hai tập từ điển, vì mọi người đều hiểu rằng, nếu thiếu nó thì khó lòng vượt qua được những kỳ thi tiếng Nga và chuyên môn ở nước bạn.
Tôi dám khẳng định rằng, không một ai ở Việt Nam nghiên cứu tiếng Nga, văn học Nga, các ngành khoa học liên quan tới tiếng Nga mà không sử dụng hai tập từ điển này.
Khi đó, dù chưa biết tác giả là ai, nhưng chúng tôi đều nghĩ rằng, họ là những nhà bác học, am tường không chỉ tiếng Nga mà hiểu biết rất tinh tế về tiếng Việt, văn hóa Việt Nam.
Mãi sau này, khi sang Nga Nghiên cứu sinh trở lại, tình cờ tôi mới được biết, được gặp các tác giả tại một Hội thảo của Viện Phương Đông, đó là ông Nguyễn Minh Cần và bà Anna Mankhanova, những người am tường Đông Tây Kim Cổ. Ông bà sống trong một căn hộ nhỏ gần khu vực Tây Nam thành phố Matxcơva, sinh hoạt, ăn mặc đạm bạc và bình dị. Ông bà không có ô tô, không có nhà nghỉ, chỉ có những vật dụng cổ lỗ thời Xô Viêt, nhưng bù lại, chất bốn quanh nhà là những giá sách khổng lồ nhiều thứ tiếng. Trong thời gian viết Luận án, khi cần tra cứu một từ khó nào không có trong Từ điển, chúng tôi gọi điện hỏi ông, và lúc nào cũng vậy, ông đều giải đáp một cách tận tình và thấu đáo.
Tôi cũng được làm quen với tác giả Ivanov, được ông chia sẻ, kể về quá trình xây dựng kế hoạch và cùng viết hai tập Từ điển với ông Alikanov và bà Mankhanova.
Còn nhớ vào năm 2006, một Giáo sư người Nga đặt vấn đề với chúng tôi về việc bổ sung, làm lại quyển Từ điển Nga Việt cho phù hợp với tình hình mới, bởi vì số lượng từ không ngừng tăng lên, các thuật ngữ khoa học kỹ thuật cần được đưa vào để đáp ứng yêu cầu của những người nghiên cứu. Hơn nữa, gần hai chục năm sau khi Liên Xô sụp đổ, số lưu học sinh Việt Nam sang Nga lên tới con số bảy ngàn, nhưng hai quyển Từ điển này không được tái bản, trừ một số cơ sở in ấn in lậu, in chui, đưa sang bán trong các Trung tâm Thương mại người Việt. Chúng tôi đến gặp ông Nguyễn Minh Cần và bà Anna Mankhanova; ông bà cho biết là toàn bộ bản quyền quyển Từ điển đã thuộc và Nhà Xuật bản Tiếng Nga từ thời Liên Xô cũ, ông bà không đủ tư cách pháp nhân để đứng ra giúp cho việc tái bản.
Chúng tôi lại tìm đến Nhà Xuất bản Tiếng Nga, bà Giám đốc trả lời rằng, Nhà Xuất bản sẵn sàng cho tái bản, nhưng có một điều cần nói thật là nó đã cũ tính về mặt thời gian, nên nếu làm một cách khoa học thì phải rà soát lại và bổ sung thêm một khối lượng từ mới. Còn nếu tái bản không sửa chữa, thì phải trả cho họ tới 40% giá bìa. Điều này không thể nào thực hiện được, vì tira chỉ khoảng 2000, bán hết cũng chưa trả đủ tiền in. Chỉ có một cách duy nhất, đó là phải viết bổ sung được trên 25% số từ, như thế về mặt luật xuất bản của Nga, chúng tôi sẽ được toàn quyền sử dụng in ấn. Dĩ nhiên điều đó vượt quá khả năng của chúng tôi về mặt thời gian cũng như về mặt kiến thức.
Anh bạn Giáo sư người Nga và chúng tôi cùng bàn bạc và cho rằng, để thực hiện được yêu cầu này thì phải xây dựng một dự án, cần có thêm một số người tham gia làm việc trong vài ba năm, cần có một nhà tài trợ. Về sau, bởi nhiều lý do khác nhau không thuận lợi, chúng tôi đành gác lại, nói đúng hơn là không dám nghĩ đến việc tái bản lại công trình đồ sộ này.
Và chúng tôi vô cùng ngạc nhiên đến sửng sốt, khi sau đó ba năm, năm 2007, Quyển Từ điển Nga Việt mới gần 50 ngàn từ được ấn hành, tác giả không ai khác là ông Nguyễn Minh Cần và bà Anna Mankhanova. Cầm quyển TỪ ĐIỂN NGA – VIỆT MỚI trong tay mà bản thân chúng tôi cũng không dám nghĩ đó là một sự thật. Chúng tôi vô cùng khâm phục sức lao động không mệt mỏi, trí tuệ mẫn tiệp của hai tác giả khi tuổi tác đã ngoại tám mươi. Đáng khâm phục hơn nữa khi được biết, ông bà làm việc này với một khoản thù lao, nhuận bút vô cùng ít ỏi vì số lượng in ra chỉ vỏn vẹn 2000 cuốn, không hề một ai tài trợ và giúp đỡ về mặt tài chính.
Cầm quyển từ điển trong tay, chúng tôi muốn nói với các bạn rằng, chúng ta đã mất đi một nhà khoa học, một người đã có công lao rất lớn đối với nhiều thế hệ nghiên cứu tiếng Nga, mà cho đến nay chưa ai có thể vượt qua được. Con người đó đã yên nghỉ đời đời.
Trong giây phút đau thương này, cho phép tôi bày tỏ sự sẻ chia niềm mất mát lớn lao đối với toàn thể gia quyến của người đã khuất; đồng thời tôi cũng muốn thay mặt tất cả những ai đã học tiếng Nga, nghiên cứu tiếng Nga, đã từng cầm trong tay hai tập Từ điển Nga – Việt, bày tỏ sự kính trọng và biết ơn đối với một nhà trí thức bậc nhất của chúng ta tại Nga: Nhà soạn từ điển Nga Việt Alikanov- Nguyễn Minh Cần.
Chúng tôi rất muốn rằng, khi có điều kiện, công trình cao quý đó sẽ được tiếp tục tái bản để góp phần vào việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu tiếng Nga cho nhiều tầng lớp và nhiều lứa tuổi người Việt Nam kể cả trong nước và ở nước Nga. Đây là việc làm rất thiết thực, là nhịp cầu nối hai nền Văn hóa Nga Việt và góp phần giúp cho chúng ta tiếp cận, học hỏi và tiếp thụ những kiến thức khoa học, kỹ thuật của nước Nga vĩ đại.

Matxcova ngày 25/5/2016
Tâm vững chãi Thiện Phương (Viết ngày 05/12/2016)

Viết nhận xét của bạn về sản phẩm này

Bạn đang nhận xét: Từ điển Nga-Việt mới - 50 nghìn từ

Bạn cho điểm đánh giá sản phẩm này như thế nào? *

  1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao
Giá
Tổng thể
Chất lượng

Từ khóa - Tags

Từ khóa - Tags

Dấu nháy đơn (') để đóng một từ khóa. Các từ khóa - Tag được phân chia bởi 1 khoảng trắng.